SIA”DZIDRA LTD” Ētikas kodekss:

Mūsu līgumattiecību ar klientiem noteikumu viena no svarīgākām sastāvdaļām ir konfidencialitāte, korektums un cieņa pret klientu.

  • Ikviens no mums ir dārgs un vajadzīgs “DZIDRAI LTD”, bet “DZIDRA LTD” ir vajadzīga ikvienam no mums!
  • Tikai visi kopā mēs esam stipri un varam gūt panākumus! Tādēļ ikvienam darbiniekam:
  • jābūt lojālam pret uzņēmumu,
  • jāievēro konfidencialitāte visos ar uzņēmumu un klientu saistītos jautājumos,
  • maksimāli jāsadarbojas, lai sekmētu uzņēmuma ekonomisko stabilitāti un attīstību, saudzīgi jāattiecas  pret uzņēmuma īpašumu,
  • godprātīgi jāpilda savus darba pienākumus, vienmēr un visur ievērojot  darba aizsardzības prasības,
  • jābūt maksimāli atsaucīgam pret visām klientu vēlmēm un iebildumiem, jānodrošina klienta datu aizsardzība,
  • darbā uzņēmumā un pie klientiem jāierodas pieklājīgā un sakoptā izskatā, jātur tīru un kārtīgu savu darba apģērbu, nedrīkst ierasties darbā iereibušā stāvoklī. Ar savu ārējo izskatu un uzvedību objektos jāvairo mūsu uzņēmuma prestižs, jālepojas ar mūsu uzņēmuma darbu un pakalpojumu kvalitāti,
  • jābūt pieklājīgam, uzmanīgam un atsaucīgam pret darba biedriem, vienmēr gatavam palīdzēt.

atpakaļ