Nosacījumi un vadlīnijas KVS politikas un mērķu īstenošanai:

 

  • katrs SIA DZIDRA LTD darbinieks ar savu darbu un attieksmi palīdz uzturēt un pilnveidot Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši  starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām.
  • darbības nepārtraukta pašanalīze, atklāto problēmu izvērtēšana un novēršana, potenciālo problēmu apzināšana un preventīva to novēršana.

 

atpakaļ