SIA „DZIDRA LTD” stratēģiskie pamatprincipi:

 

  • atbilstoša darba vide, apstākļi un uzņēmējdarbību reglamentējošo aktu ievērošana ir pamats profesionāla un kvalitatīva pasūtījuma izpildei.
  • klientu vēlmju izzināšana, neatbilstību izvērtēšana un novēršana, uzņēmējdarbības pašanalīze ir konkurences pamats.
  • sniegt kvalitatīvus dezinsekcijas, deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumus;
  • būt labi atpazīstams, profesionāls uzņēmums ar labu reputāciju, kurš ir pirmā izvēle veiksmīgai sadarbībai gan darbiniekiem, gan klientiem;
  • nostiprināt  jau esošā tirgus ieņemtās pozīcijas;
  • regulāri plānot un veikt pasākumus, kas nodrošinātu apkārtējai videi draudzīgu uzņēmuma darbību un radītu drošu un veselīgu darba vidi.atpakaļ